2007-2009 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE voor kinderopvang in plattelandsgebieden 2007

Stichting Wildebras is gestart met het Project VVE in de kinderopvang. Aan dit project doen de kinderdagverblijven in Giethoorn, Noordwolde en Steenwijk mee. Regionale afstemming en samenwerking tussen kinderdagopvang, peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs is een essentieel onderdeel van VVE.

Doel

Binnen dit project is een werkwijze ontwikkeld die past bij de plattelandssituatie. Een belangrijk aandachtspunt was het gebrek aan geografische eenheid in het gebied. Er is een draaiboek ontwikkeld voor het werken met kinderen binnen de kinderdagopvang in verticale groepen en het betrekken van hun ouders hierbij. Vyvoj was projectleider en ABCG heeft trainingen voor de pedagogisch medewerkers uitgevoerd. In samenwerking met onderwijs en gemeenten is gekeken naar de rol en verantwoordelijkheid van de kinderopvang binnen het lokale VVE-beleid.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 oktober 2007 tot en met 31 maart 2009.