2007-2009 Vernieuwen franchise formule

Doel

Gastouderbureau Berend Botje uit Hoorn is houder van de F&F-formule, een franchiseformule voor de gastouderopvang. Deze formule wordt door een groot aantal gastouderbureaus in Nederland gebruikt. De formule was echter gedateerd en werd in dit project vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen en richtlijnen. In nauwe samenwerking met de klankbordgroep, waarin een aantal gastouderbureaus zijn vertegenwoordigd die werken met de huidige formule, werden de wensen geïnventariseerd en werd besproken op welke punten en op welke manier de formule aangepast dient te worden. Er is gestreefd naar een geheel vernieuwde formule waarmee gastouderbureaus een goede werkwijze hebben voor de samenwerking met hun franchisegastouders, de kwaliteit van de geboden opvang wordt gewaarborgd en een uitgebreid cursusaanbod gericht op de franchise gastouder.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 oktober 2007 tot 1 april 2009.