2009-2010 Vensterschool van de toekomst

Wat is de toekomst van de Vensterschool?

Door de grote ontwikkelingen binnen de samenleving is de kijk op kinderopvang radicaal omgeslagen. Kinderopvang is niet langer een bewaarplaats bestemd voor kinderen van werkende ouders, we spreken steeds vaker van kindercentra waarbij de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen centraal staat. Met deze kentering wordt het steeds evidenter dat nauwe samenwerking tussen school en kinderopvang onmisbaar is om in de huidige maatschappij een gepast aanbod voor ouders en kinderen te realiseren.

Vensterschool? OZO

Na ruim 10 jaar ervaring in de Vensterschool in Groningen kwamen vragen naar voren. Hoe kan samenwerking in een integrale organisatie vorm gegeven worden? Op welke manier kunnen we werken met een geïntegreerd curriculum? Moet dit effect hebben op de schooltijden?

Drie scholen van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen en drie BSO’s van SKSG Kinderopvang hebben de afgelopen 18 maanden hieraan gewerkt in  twee pilots in het project Vensterschool van de toekomst: bioritme en integraal model. Kernwoorden in de samenwerking zijn: Onderwijs, Zorg voor de leerlingen en Opvang: OZO! In een OZO! samenwerkingsverband staat het kind centraal. Vyvoj had de projectleiding hiervan in handen.

Er is in twee pilots gewerkt: integraal model en biologisch ritme. Voor beide pilots is allereerst geïnventariseerd wat er elders in het land al ontwikkeld is. Er is een gezamenlijk werkbezoek gebracht naar Berlijn: ter inspiratie en om de doelen gezamenlijk helder te kunnen formuleren. Tussen februari 2009 en september 2010 hebben de Annie M.G.Schmidtschool, De Pendinghe en Borgmanschool en drie BSO’s van SKSG Kinderopvang aan het project Vensterschool van de toekomst deelgenomen. In verschillende pilots werkten zij aan verdieping en verbeteringen in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Zij gingen in de praktijk op zoek naar nieuwe inzichten in de filosofie van integrale organisatie, integraal curriculum en bioritme. Het begon als een grote uitdaging en inmiddels zijn zij vele ervaringen rijker.

Resultaten

De resultaten van de beide pilots zijn gepresenteerd in een publicatie op een eindconferentie in september 2010. De publicatie kunt u opvragen bij Aldith Huisma: ahuisma@sksg.nl

Looptijd

Dit project heeft gelopen van februari 2009 tot november 2010.