2014 Strategische visie voor peuterspeelzalen in Veendam

In 2014 heeft Maria Jongsma vanuit Vyvoj in opdracht van Tinten welzijnsgroep (o.a. de Stichting Peuterwerk) een advies opgesteld ter beantwoording van de vraag: Welke vormen van samenwerking met kinderopvang en onderwijs zijn nodig om een toekomstbestendige voorschoolse educatie vorm te geven?

De focus ligt voor de Stichting Peuterwerk  op het aanbod voor kinderen van 2 en 3 jaar. Naast samenwerking met kinderopvang en onderwijs is ook de afstemming naar jeugdzorg van belang. Vyvoj heeft de landelijke ontwikkelingen en voorbeelden van samenwerking elders in het land beschreven, gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders en samenwerkingspartners om de lokale mogelijkheden goed in kaart te brengen. Vervolgens zijn verschillende toekomst scenario’s uitgewerkt en is een advies opgesteld. Inmiddels is de Stichting Peuterwerk aan de slag met de uitvoering van het advies. Maria Jongsma is als adviseur bij de realisatie van de voorscholen en de verdere uitwerking van de IKC gedachte betrokken.

Meer weten? Neem contact op met Maria Jongsma