2014 Strategische Keuzes IKC ontwikkeling bij OPRON

Vyvoj is in 2014 door de bestuurder van Openbaar Onderwijs in de gemeenten Stadskanaal, Pekela, Veendam en Menterwolde gevraagd een advies te ontwikkelen over de vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de strategische keuzen van OPRON op het gebied van de IKC ontwikkeling? Moeten we met 1, 2 of meer partijen samenwerken? Of moeten we per locatie samenwerkingsafspraken maken met externe partijen? Of gaan we zelf initiatieven nemen om kinderopvang te exploiteren? Hoe actief willen we zelf zijn?

Vyvoj heeft op basis van deskresearch en gesprekken met betrokken directeuren en samenwerkingspartners een advies opgeleverd met:

  • Korte beschrijving van de huidige ontwikkelingen op het terrein van kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en jeugdzorg;
  • De verschillende strategische keuzemogelijkheden voor de rol van OPRON in de IKC ontwikkeling in haar werkgebied, met de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden;
  • Beschrijving van de stappen die op korte termijn gezet kunnen worden om de keuzes te realiseren, waarbij enerzijds aandacht is voor de implementatie in de hele organisatie en anderzijds de aanpak in minimaal twee concrete situaties uitgewerkt wordt.

Dit advies is besproken met de directeuren en uitgewerkt naar de concrete stappen die verder gezet moeten worden. Dit verschilt voor de verschillende scholen, afhankelijk van de lokale situatie. Vyvoj is vervolgens betrokken bij de begeleiding van de samenwerking op locatieniveau.

Meer weten? Neem direct contact op met Maria Jongsma