2005-2007 Risicokinderen in de reguliere kinderopvang

Aanleiding en doel

Steeds meer (jonge) ouders willen zorg en arbeid combineren. Ook ouders van kinderen met een beperking of bijvoorbeeld gedragsproblemen willen dit graag. Het aantal kinderen dat om een aparte aanpak vraagt in de kinderopvang neemt hierdoor toe. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om een kind dat een specifieke zorg en begeleiding nodig heeft naar de reguliere opvang te laten gaan.

Is de kinderopvang er klaar voor? Ouders kunnen tegenwoordig kiezen voor een school in de buurt, ook als hun kind extra zorg en begeleiding nodig heeft. Logisch gevolg hiervan is dat ouders voor de opvang van hun kind ook gebruik willen maken van de diensten van de reguliere kinderopvang. In dit project zijn wij op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag vanuit de praktijk.

Inhoud

Het gaat om kinderen die binnen het kinderdagcentrum opvallen. Ze worden bijvoorbeeld gesignaleerd door een observatielijst naar welbevinden van kinderen. Het zijn kinderen met een gediagnosticeerde handicap of beperking. Dat kan een verstandelijke beperking zijn of bijvoorbeeld een kind dat minder goed beweegt, hoort of ziet. Het kunnen ook kinderen zijn die gedragsproblemen hebben, chronisch ziek zijn of waarvan nog niet zo duidelijk is wat er met het kind aan de hand is. We zijn er bij deze doelgroep vanuit gegaan dat de hoofdoorzaak van de gesignaleerde risico’s in de ontwikkeling niet in de omgeving van het kind gezocht moet worden. We noemen deze groep kinderen binnen het project “risicokinderen”.

Inhoudelijk hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Het uitvoeren van twee experimenten, de eerste op het gebied van een samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg en het tweede experiment op het gebied van de samenwerking tussen kinderopvang en een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Het bundelen van praktische informatie op een speciale website
  • Het beschrijven van inspirerende voorbeelden
  • Het nemen van initiatieven voor het oplossen van knelpunten
  • Het leveren van een bijdrage aan regionale en landelijke studiedagen
  • Het organiseren van een symposium

Looptijd

Het project heeft gelopen van november 2005 tot maart 2007.