2012 Project Andere Tijden

Met een reeks publicaties, een film en een leergang sluit het project Andere Tijden in onderwijs en opvang zomer 2012 af.

De afgelopen vier jaar heeft het project Andere Tijden scholen en kinderopvangorganisaties ondersteund bij de inrichting van betere dagarrangementen voor kinderen. Doel was een einde te maken aan de versnippering van de schooldag. Een oplossing daarvoor is andere schooltijden, zoals bijvoorbeeld het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij geen tussenschoolse opvang meer nodig is. Inmiddels hebben honderden scholen dat idee omarmd. Een logisch vervolg op het invoeren van andere schooltijden is de inrichting van een kindcentrum, waarin onderwijs en kinderopvang samen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Daarover gaan dan ook de nieuwste reeks uitgaven van het project Andere Tijden. Deze omvat onder meer een film, een magazine, een gids met praktische adviezen en een wetenschappelijke publicatie. Vyvoj heeft aan een drietal uitgaven meegewerkt te weten:

Magazine “Wij maken werk van kindcentra”

Portretten van twaalf vernieuwers, zes duo’s, uit de kinderopvang, het basisonderwijs en de gemeente. Zij vertellen hoe ze als leerkracht, schoolbestuurder, manager kinderopvang, schoolleider of wethouder aan kindcentra bouwen.

Praktisch Advies: slim personeelsbeleid op weg naar een kindcentrum

Aan de hand van 10 vragen worden uiteenlopende personele vragen beantwoord die gaan spelen al;s voor de ontwikkeling van een kindcentrum wordt samengewerkt. Met oplossingen uit de praktijk.

Leergang: Samen werken aan een kindcentrum

Studieprogramma van vier bijeenkomsten voor managementduo’s uit kinderopvang en basisonderwijs die in eigen stad of regio een kindcentrum willen ontwikkelen. Met gastsprekers en ervaringsdeskundigen.

Downloads

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen via de website van Andere Tijden.