2008-2016 Professionalisering van bestuur en toezicht in de kinderopvang

De NVTK ( Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang) heeft als kerndoel het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de professionaliteit van toezichthouders in de kinderopvang. Vyvoj was mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de NVTK. En heeft als projectleider gezorgd voor het ontwikkelen van de Governance Code Kinderopvang en het verwerven van draagvlak hiervoor bij de betrokkenen.  Behalve de Code zijn er ook verschillende  hulpmiddelen ontwikkeld, en er is een kennisbank voor toezichthouders gemaakt.

Maria Jongsma heeft als projectleider vanuit Vyvoj gezorgd voor o.a.:

  • Ontwikkelen van de Governance code kinderopvang en Toolkit governance (2009)
  • Ontwikkelen van een governance scan (2010)
  • Handreiking informatievoorziening toezichthouders kinderopvang (2012)
  • Governance en Kwaliteit, Nulmeting Governance (2013)- hierin wordt landelijk de stand van zaken van de implementatie  van de code in kaart gebracht.
  • Werk aan de winkel- Totaalrapport Governance Scan Kinderopvang 2013.
  • Advies professionalisering van het interne toezicht in de kinderopvang

In 2015 heeft onder leiding van Prof. Rienk Goodijk de commissie Professi9onalisering van het interne Toezicht in de kinderopvang gefunctioneerd. Maria Jongsma was projectsecretaris, heeft de peiling uitgevoerd onder de leden en het advies geschreven. Het advies is door de ledenvergadering in november 2015 aangenomen en de aanbevelingen worden uitgevoerd. NB- link naar de flyer

Rol van Vyvoj

Maria Jongsma is vanaf 2008 tot 2016 betrokken als bestuurssecretaris van de Nederlandse vereniging van Toezichthouders (NVTK). Zij ontwikkelt en organiseert het scholingsprogramma, de voorbereiding van de commissies en publicaties en beheert het secretariaat van de commissie governance in de kinderopvang. Tevens organiseert zij de regiobijeenkomsten en workshops. Ook heeft Vyvoj gezorgd voor de projectaanvragen, de uitvoering en afwikkeling van projecten voor de ontwikkeling en implementatie van de governance code. Dit alles in nauwe samenwerking en overleg met het bestuur van de NVTK en andere samenwerkingspartners.

Meer weten? Kijk op www.nvtk.nl of mail naar: bureau@nvtk.nl.