2009-2010 Natuur-BSO: de natuur als derde opvoeder

De vraag naar Kinderopvang, in het bijzonder naar BuitenSchoolse Opvang (BSO), is de afgelopen jaren sterk toegenomen mede ten gevolge van de motie Aartsen Bos in 2007.

De groei van de opvangplaatsen wordt veelal gerealiseerd in schoolgebouwen en units in de directe nabijheid van de school. Deze landelijke trend is herkenbaar in het werkgebied van Speelwerk. Een knelpunt is dat de scholen niet ruimtelijk toegerust zijn om oudere kinderen (8 tot jaar) een inspirerende opvangomgeving te bieden. Er is vooral te weinig natuurlijke buitenruimte in de directe omgeving van de school waar kinderen op een ongeplande manier kunnen spelen en experimenteren in de natuur.

In de ons omringende landen is met de bouw van scholen hiermee meer rekening gehouden. Daarnaast worden in bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland in een stedelijke omgeving oplossingen gezocht in de vorm van een Natuur- of Bos-BSO. De afgelopen jaren hebben instellingen voor kinderopvang hun pedagogischbeleid voor de kinderopvang op schrift gesteld. Er ontbreekt een pedagogisch kader voor de BSO, in het bijzonder voor de oudere kinderen en als het gaat om kinderen een inspirerende opvangomgeving kunnen bieden. Er is vooral te weinig natuurlijke buitenruimte in de directe omgeving van de school waar kinderen op een ongeplande manier kunnen spelen.

Het doel van dit project was het verwezenlijken van een specifiek pedagogisch kader met werkboek en e-learningmodule voor de Natuur BSO op grond van inzichten in eigen en omringende landen. Het is een aanvulling geworden voor de reguliere BSO door in het bijzonder oudere kinderen (8 tot 13 jaar) een uitdagende educatieve ontwikkeling en lichamelijk gerichte vrijetijdsbesteding te bieden. Met aandacht voor de harmonische sociaal emotionele ontwikkeling, door middel van de inzet van professionals in de BSO – dus biologen, bosbouwers, ecologen – in nauwe samenwerking met de basisscholen, Natuurmonumenten en/of Staatsbosbeheer en de reguliere BSO. Zodat kinderen kennismaken en contact hebben met de werkelijke wereld met als doel natuur dichter bij stadskinderen te brengen.

Betrokken organisaties

Project van Speelwerk, organisatie voor kinderopvang, gesubsidieerd vanuit het Agentschap SZW.

Looptijd

Van 1 maart 2009 tot september 2010.