2009 2010 Kwaliteitsvisie

Eén van de onderdelen in de programmaperiode Kwaliteitsimpuls (2013-2016) van Stichting BKK is het gezamenlijk ontwikkelen van een brede kwaliteitsvisie vanuit het perspectief van de betekenis van de kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind. BKK wil door het inrichten van een Commissie Kwaliteit en het aanstellen van een seniorprojectleider een faciliterende en verbindende  rol spelen in de ontwikkeling van een gedeelde visie op de kwaliteit van de kinderopvang. Stichting BKK treedt op als procesbegeleider en inhoudelijk aanjager. De kwaliteitsvisie wordt ontwikkeld met draagvlak van alle betrokkenen: ouders, medewerkers, kinderopvangaanbieders, toezichthouders, wetenschappers. De overheid onderkent het belang van het ontwikkelen van een kwaliteitsvisie en heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Na het ontwikkelen van deze gedeelde visie zullen criteria worden opgesteld waar instrumenten aan moeten voldoen die de kwaliteit meten en/of in beeld brengen. Vervolgens zullen organisaties ondersteund worden bij het meten, transparant maken en borgen van kwaliteit. Voor dit totale proces zal een seniorprojectleider worden aangetrokken.

Kwartiermaker

Ter voorbereiding van de inrichting van deze commissie, het formuleren van de opdracht en het aantrekken van de senior projectleider is een kwartiermaker aangetrokken om een startdocument op te stellen.  Maria Jongsma heeft voor Stichting BKK BKK de opdracht gekregen om als kwartiermaker deze werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is het startdocument voor de commissie gereed en zal de eerste vergadering in januari plaatsvinden. Inmiddels is de kwaliteitsvisie vastgesteld. Klik hier voor de Kwaliteitsvisie.