2006-2008 Kinderen met plezier in beweging

Doel

Het doel van het project was een aanpak te ontwikkelen gericht op meer bewegen in de kinderopvang zodanig dat kinderen een gezondere levensstijl ontwikkelen.

Inhoud

Overgewicht en ongezonde leefstijl zijn problemen die ook door de sector kinderopvang gesignaleerd worden. In dit project werd een praktische werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is bruikbaar voor de sector kinderopvang, zowel KDV als BSO. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een “actieve en gezonde levensstijl” bij kinderen. Het is een stevig overkoepelend werkwijze geworden. Deze biedt structuur aan de gehele dag aanpak binnen het kindercentrum. Het creëert een doorgaande lijn voor kinderen van 0 – 13 jaar op het gebied van een actieve en gezonde levensstijl. De attitude van medewerkers speelt hier bij een belangrijke rol. Er is een tool-kit ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en management in kinderopvangorganisaties. Om de werkwijze overdraagbaar te maken naar de sector zijn de resultaten verwerkt in een e-learning module (www.eschoolkinderopvang.nl) bruikbaar voor de bijscholing van leidsters. Daarnaast is vanuit het project een bijdrage geleverd aan de opleiding Algemene Leefstijl School en Sport, zodat het programma ook toegankelijk en interessant is voor medewerkers in de kinderopvang.

Betrokken organisaties

Zes kinderopvangorganisaties werkten actief mee aan het ontwikkelen van de aanpak. Dit zijn Saartje Kinderopvang tevens aanvrager van het project, SKH Hilversum, SKON, Korein Kinderopvang, BijDeHand kinderopvang en Kinderopvang Humanitas. Verder zijn er ook organisaties als testorganisaties actief geweest binnen het project. Het ROC Midden-Nederland bracht haar deskundigheid in m.b.t. beroepsopleiding en leerplanontwikkeling.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 september 2006 tot 1 juli 2008.