2014 Verdergaande integratie peuterspeelzalen en kinderopvang in Den Bosch

In den Bosch zijn in 2011 de peuterspeelzalen overgegaan naar de kinderopvang en omgezet naar peuterarrangementen. Op steeds meer locaties werkt men vanuit één inhoudelijke aanpak, één pedagogisch didactische doorgaande lijn en één doorgaande lijn in zorg. Nu is de beweging gaande naar verdergaande integratie; enerzijds vanuit de ideologische opvatting `alle kinderen één aanbod, één aanpak’ en anderzijds uit de uitdaging om wachtlijsten van de ene werksoort en lage bezettingsgraad van de andere werksoort te combineren. Bij verdergaande integratie van dagarrangementen en kinderopvang, bij het daadwerkelijk samenvoegen van groepen is het wettelijke kader een knelpunt. In de praktijk gaat het om zaken als: het aantal stamgroepen waar een kind in zit, het aantal kinderen per medewerker.

Rol Vyvoj in dit project

Vyvoj heeft  de gezamenlijke visie op papier gezet, de knelpunten geanalyseerd en op een rij gezet wanneer afwijking van de beleidsregels noodzakelijk is. Er is een quick scan uitgevoerd onder alle locaties van de drie leden van de werkgroep over de wijze van samenwerking op dit moment. En er zijn scenario’s ontwikkeld voor de verdergaande integratie.