2009 Dagarrangementen Ten Boer

Opdrachtgever: Gemeente Ten Boer

Inhoud van de opdracht

In Ten Boer is nieuwbouw voor een brede school gerealiseerd waarin peuterspeelzaalwerk, openbaar onderwijs en kinderopvang gehuisvest zijn. Om het begrip brede school een gedegen gezamenlijke invulling te geven was goede intensieve samenwerking vereist tussen onderwijs en BSO. Vyvoj is gevraagd het traject tot concretisering van deze plannen te begeleiden. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, dagarrangementen zijn vormgegeven.

Resultaat

  • Een concreet omschreven begripsbepaling van de Brede School in Ten Boer.
  • Samenwerkingsafspraken tussen de partners.
  • Een werkplan voor de invulling van de dagarrangementen voor de periode 2009-2011.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 juni 2008 tot 1 mei 2009.