2007-2009 Aanpassen en digitaliseren

Doel

In opdracht van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn werd de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid voor de gastouderopvang aangepast en bewerkt tot een digitaal instrument. Met behulp van een korte vragenlijst is onderzocht welke papieren RI-lijst het meest gebruikt wordt door gastouderbureaus en in een expertmeeting waarbij verschillende gastouderbureaus en betrokken organisaties (o.a. de branche-organisaties, St. Consument & Veiligheid, GGD-inspectie) aanwezig waren, is geïnventariseerd welke wensen er waren ten aanzien van een digitaal instrument. Ook is gericht gezocht naar een partij/organisatie die het beheer van het instrument in de toekomst op zich wilde nemen. Uitgangspunt voor het resultaat van dit project was een gebruiksvriendelijke digitale RI V&G die voor de hele branche beschikbaar is.

Looptijd

Het project heeft gelopen van 1 oktober 2007 tot 1 april 2009.