2017 Samen Scholing in een IKC

In opdracht van PACT heeft Vyvoj Opleiden de training Samen Scholing in een IKC ontwikkeld. De Samen Scholing is afgelopen voorjaar gevolgd door medewerkers van verschillende (Integrale) KindCentrum. De Samen Scholing bestaat uit vier (werk) bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgprofessionals. De deelnemers zijn erg enthousiast over de formule. Visie en ambitie van de organisatie (s) worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van alle dag.

Sterke punten van de Samen Scholing

Als sterke punten van de Samen scholing worden genoemd:

 • Je neemt deel aan de Samen Scholing samen met collega’s van een andere discipline (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg)
 • Plezier krijgen in de samenwerking en respect krijgen voor de ander discipline.
 • Het verwerven van gewenste kennis over elkaars disciplines (KDV, PSZ, BSO, onderwijs, zorg en buurtvoorzieningen);
 • Het uitproberen van samenwerking rondom onderwerpen die er echt toe doen;
 • Praktijkkennis opdoen in daadwerkelijk uitvoering geven aan samenwerking rondom kinderen en ouders;
 • Praktijkkennis opdoen in gezamenlijke casuïstiek bespreken;
 • Praktijkervaring opdoen in het verwoorden van de eigen expertise en aangeven van de grenzen hierin;
 • Als samenwerkend team praktijkkennis en ervaring opbouwen en je meer verbonden voelen met elkaar.

Belangrijke gespreksonderwerpen

 1. Werken aan een visie en gedeelde waarden en normen;
 2. Samen ontwerpen van een rijke speel leeromgeving voor kinderen;
 3. Samen werken aan een inclusieve omgeving voor alle kinderen en ouders;
 4. Blik op de toekomst: welke resultaten van het praktijkonderzoek worden meegenomen in het werkplan? Hoe betrek je de collega’s vanuit de verschillende disciplines, ouders, buurt e.a. hierbij?

De vijf belangrijk pijlers voor kwaliteit

Samen Scholing ook iets voor uw medewerkers?

Vyvoj Opleiden verzorgt deze Samen Scholing en ook een aantal ambassadeurs van PACT kunnen voor u deze Samen Scholing verzorgen. Nieuwsgierig naar de inhoud van deze Samen scholing? Ik vertel u er graag meer over. U kunt contact opnemen met Clarine de Leve per mail of per telefoon. of kijk op onze website https://vyvoj.nl/training-samen-scholing-voor-een-integraal-kindcentum/.

Op de website van www.pedagogischpact.nl kunt u meer lezen over PACT, de PACT meter, de flyer van de Samen Scholing en ook de publicatie Samen aan de slag downloaden. In de publicatie Samen aan de slag kunt u meer lezen over de vijf pijlers voor kwaliteit die de uitgangspunten zijn voor de Samen Scholing.