2016 – 2017  Training Speels Leren, Lerend Spelen, Spelend Leren

Ontwikkelen en uitvoeren van de training Speels Leren, Lerend Spelen, Spelend Leren

Aanleiding

Stichting Peuterwerk wil stimuleren dat in de speelzalen en voorscholen meer aandacht is voor Speels Leren, Lerend Spelen, Spelend Leren. Stichting Peuterspeelzalen vindt dat er meer aandacht moet komen voor spel met een hoge spelbetrokkenheid en meer rust op de groep. De inspiratie hiervoor ligt in de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek van Prof. F. Laevers en Dr. E Singer. Stichting Peuterwerk heeft opdracht gegeven voor het inhoudelijk verzorgen van een studiedag en aansluitende trainingsbijeenkomsten over dit onderwerp voor  170 peuterspeelzaalleidsters voor de rest van het schooljaar (2016-2017).

Werkwijze

Op basis van de principes van “ Speels leren” en de ervaring van de betrokken vier trainers met  trainingen op het gebied van spelen en leren bij andere organisaties is er een maataanbod ontwikkeld voor de leidsters van Stichting Peuterwerk. De inhoud van de training is vastgelegd in een trainershandboek. Theorie wordt tijdens de training gekoppeld aan de ervaringen van de leidsters in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van eigen beelmateriaal en eigen praktijkexperimenten met het geleerde.

Resultaat

Er is een training Speels Leren, Lerend Spelen, Spelend Leren ontwikkeld en gegeven aan 170 peuterspeelzaalleidsters. Het is een praktische training waarin peuterleidsters hun pedagogische basishouding versterken, rust crieeren op de groep en bewust zijn van wat zij kunnen doen om de spelbetrokkenheid van kinderen te verhogen. De leidsters zijn zeer enthousiast. In het blad kinderopvang heeft een drieluik gestaan over de resultaten van deze training. Lees meer hierover bij publicaties “ Rust in de groep” en “ Hoe speel je mee” https://vyvoj.nl/publicaties/artikelen/. Voor meer informatie over “ Speelsleren” bezoek de  website www.speelsleren.nl

Looptijd

Juni 2016 – juli 2017