2016 – 2017 Samen Scholing voor een IKC

Ontwikkeling en uitvoeren van de training “ Samen Scholing voor een IKC”  door Clarine de Leve Vyvoj Opleiden

Aanleiding

PACT wil stimuleren dat zowel initiële opleidingen als nascholing meer ingericht worden op een inclusieve praktijk voor jonge kinderen, met inbreng van pedagogische, educatieve en zorg-kennis.
PACT heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van “Samen Scholing voor een Integraal KindCentrum”  om pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers jeugdzorg en jeugdhulp de kans te geven om samen te scholen en te werken aan een integrale praktijk voor jonge kinderen in de eigen werksituatie. Samen durven dromen van en werken aan een nieuwe pedagogische omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang wordt aangeboden staat centraal in deze samen scholing.

Werkwijze

Op basis van een gedegen evaluatie van de training “ Met Vakmanschap werken in een IKC” ontwikkeld in opdracht van het Directie Overleg Drents Kinderwerk ontwikkelen van een nieuwe training. Deze training is voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en medewerkers jeugdzorg en jeugdhulp. De missie, visie, uitgangs- en ijkpunten van PACT voor een geintergreerde pedagogische omgeving vormen de rode draad van de training. Het samen aan de slag gaan en bouwen aan verbinding en samenwerking rondom kinderen is een onosmakend deel van de training. Bij het gehele ontwikkeltraject zijn deel producten voorgelegd aan de ambasadeurs en projetcleiders van PACT.  Daarnaast is de Samen Scholing op een aantal IKC locaties uitgevoerd in de vorm van een pilot.

Resultaat

Er is een training “ Samen Scholing voor een IKC”  ontwikkeld met handboek en train de trainers. Het is een praktische training waarin deelnemers in de vorm van gezamenlijke werksessies maar ook in de eigen werksituatie concreet rondom kinderen en ouders met elkaar aan de slag gaan en gezamenlijke resultaten bereiken. De samen scholing biedt ruimte voor maatwerk aan de lokale situatie. De training is en wordt gegeven door Clarine de Leve van Vyvoj Opleiden en ook ambasadeurs van PACT op verschillende IKC’s. De deelnemers zijn zeer enthousiast. Samen Scholing is afgelopen voorjaar gevolgd door medewerkers van verschillende (Integrale) KindCentrum. De Samen Scholing bestaat uit vier (werk) bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en zorgprofessionals. De deelnemers zijn erg enthousiast over de formule. Visie en ambitie van de organisatie (s) worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van alle dag.

Sterke punten van de Samen Scholing

Als sterke punten van de Samen scholing worden genoemd:

 • Je neemt deel aan de Samen Scholing samen met collega’s van een andere discipline (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg)
 • Plezier krijgen in de samenwerking en respect krijgen voor de ander discipline.
 • Het verwerven van gewenste kennis over elkaars disciplines (KDV, PSZ, BSO, onderwijs, zorg en buurtvoorzieningen);
 • Het uitproberen van samenwerking rondom onderwerpen die er echt toe doen;
 • Praktijkkennis opdoen in daadwerkelijk uitvoering geven aan samenwerking rondom kinderen en ouders;
 • Praktijkkennis opdoen in gezamenlijke casuïstiek bespreken;
 • Praktijkervaring opdoen in het verwoorden van de eigen expertise en aangeven van de grenzen hierin;
 • Als samenwerkend team praktijkkennis en ervaring opbouwen en je meer verbonden voelen met elkaar.

Belangrijke gespreksonderwerpen

 1. Werken aan een visie en gedeelde waarden en normen;
 2. Samen ontwerpen van een rijke speel leeromgeving voor kinderen;
 3. Samen werken aan een inclusieve omgeving voor alle kinderen en ouders;
 4. Blik op de toekomst: welke resultaten van het praktijkonderzoek worden meegenomen in het werkplan? Hoe betrek je de collega’s vanuit de verschillende disciplines, ouders, buurt e.a. hierbij?

De vijf belangrijk pijlers voor kwaliteit

Samen Scholing ook iets voor uw medewerkers?

Vyvoj Opleiden verzorgt deze Samen Scholing en ook een aantal ambassadeurs van PACT kunnen voor u deze Samen Scholing verzorgen. Nieuwsgierig naar de inhoud van deze Samen scholing? Ik vertel u er graag meer over. U kunt contact opnemen met Clarine de Leve per mail of per telefoon of kijk op onze website https://vyvoj.nl/training-samen-scholing-voor-een-integraal-kindcentum/.

Op de website van www.pedagogischpact.nl kunt u meer lezen over PACT, de PACT meter, de flyer van de Samen Scholing en ook de publicatie Samen aan de slag downloaden. In de publicatie Samen aan de slag kunt u meer lezen over de vijf pijlers voor kwaliteit die de uitgangspunten zijn voor de Samen Scholing.

Looptijd

Januari 2016 – juni 2017