2015 – 2017 Verzorgen van bijscholing aan pedagogisch medewerkers

Verzorgen van bijscholing aan pedagogisch medewerkers  in opdracht van het regionaal sector plan Rotterdam Rijnmond door Clarine de Leve Vyvoj Opleiden

Aanleiding

In het kader van de uitvoering van het regionaal sector plan Rotterdam Rijnmond heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Vyvoj Opleiden heeft de opdracht gekregen om binnen deze regeling twee studiedagen voor KindeRdam te organiseren en trainingen over met Vakmanschap werken in een IKC voor medewerkers van Komkids en Uniek. Daarnaast heeft Vyvoj opleiden de training Samen verschillend gegeven aan medewerker svan Komkids

Werkwijze

De twee studiedagen voor KindeRdam hadden als hoofdthema “ Hoe leren kinderen” en vonden op 16 maart 2016 en op 27 januari 2017 plaats. Er namen 480 medewerkers van KindeRdam deel aan deze twee studiedagen. Beide studiedagen bestonden uit inspirerende lezingen plenair en in deelsessies in het ochtend programma en workshops in het middagprogramma. De medewerkers gingen na de eerste studiedag aan de hand van een praktijkopdracht met het geleerde in de eigen werksituatie aan de slag. In het middagprogramma van de tweede studiedag werkten teams, onder begeleiding van een inhoud deskundige, aan een plan van aanpak voor een door hun zelf gekozen pedagogisch thema.

Voor Komkids en Uniek verzorgde Clarine de leve de trainingen  “ Met vakmanschap werken in een IKC in Rotterdam Rijnmond”. Deze training bestond uit vier bijeenkomsten en de uitvoering van een praktijkopdracht. Daarnaast heeft Clarine de Leve de training “ Samen Verschillend” over diversiteit in de kinderopvang verzorgd voor medewerkers van Komkids. Deze training bestond uit vier bijeenkomsten, een praktijkopdracht en de online module “ “ Samen Verschillend”. In totaal hebben ruim 80 pedagogisch medewerkers  aan deze trainingen deelgenomen.

Resultaat

De twee studiedagen voor KindeRdam hebben plaatsgevonden en zijn zeer positief beoordeeld door de medewerkers van KindeRdam. De deelnemers aan de training “ Met Vakmanschap werken in een IKC” vanuit Komkids en Uniek zijn actief binnen en ook buiten de bijeenkomsten met het onderwerp aan de slag gegaan en hebben de resultaten gepresenteerd op een afsluitende bijeenkomst. Ook de deelnemers vanuit Komkids aan de training Samen Verschillend zijn geanimeerd met het onderwerp bezig geweest. Zij hebben nagedacht over en voorstellen ontwikkeld voor hoe zij meer aandacht kunnen geven aan diversiteit in hun groep en een cultuur van  respect, nieuwsgierigheid en ruimte voor verschillen tussen kinderen en ouders maar ook in het eigen team kunnen bevorderen.

Looptijd

Januari  2016 – maart 2017