Maria Jongsma

mariaMet veel plezier heb ik de afgelopen jaren mijn expertise ingezet de ontwikkeling van talenten van kinderen. Vooral heb ik een bijdrage geleverd aan  de professionalisering van kinderopvang en de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Mijn relaties worden enthousiast van mijn bijdrage. Dat levert hen  nieuwe  inzichten en visie voor de toekomst. En een toegevoegde waarde voor  allerlei vraagstukken die  samenwerking en gezonde bedrijfsvoering betreffen. hard sturen op resultaat met oog voor de zachte kant voor de mensen die het moeten doen.
Ik ben een projectleider in hart en nieren: ik wordt enthousiast als ik mij kan verdiepen in een vraagstuk of nieuw idee en samen met betrokkenen een goed resultaat kan neerzetten.  Daarbij heb ik oog voor de belangen van alle partijen en ik houd ervan om de vaart erin te zetten en te houden. En bovenal: zaken niet moeilijker maken dan ze zijn!

Mijn drijfveren

“Tijdens het werk de (vraag van) de klant in beeld houden”
In veel organisaties heb ik gemerkt dat de aansluiting met de (vraag van) de klant ontbreekt. Je kunt in je organisatie heel hard bezig zijn met kwaliteit en protocollen, alles op papier heel goed op orde hebben, maar als het effect op de pedagogische omgeving van kinderen niet merkbaar is dan schiet je je doel voorbij. Ouders, kinderen en medewerkers moeten in het dagelijkse contact met medewerkers kwaliteit ervaren. Als dat ontbreekt, dan kan het er zelfs toe leiden dat ouders overstappen naar een andere aanbieder.

“Ik gun iedereen de kans om zijn talenten te ontwikkelen”
Toen wij in Tanzania woonden en mijn Tanzaniaanse buurvrouw en ik tegelijkertijd een dochter kregen, realiseerde ik me hoe verschillend de kansen van deze beide meisjes waren. Op dezelfde plek geboren, maar toch zo verschillend.img4cfdf08949f1d
Toen is het vuurtje in mij ontbrand: de drive om vooral kinderen die van huis uit belemmeringen ondervinden, te helpen hun kansen en hun talenten te ontwikkelen.
Onderwijs en kinderopvang kunnen er samen voor zorgen dat kinderen geholpen worden om spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen. Daar draag ik op alle mogelijke manieren privé en zakelijk aan bij. Een voorbeeld van een lopend project is Youth Empowerment and Entrepreneurship in Tanzania (YepSame). YepSame helpt jongeren in Tanzania hun eigen bestaan op te bouwen.

Opleiding en werk

In 1979 ben ik afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en vanaf dat moment werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs in adviserende en leidinggevende functies. Een paar voorbeelden: beleidsmedewerker bij Thuiszorg Drenthe, projectleider in Primary Health Care in Tanzania, consulent Projecten Mensen Zonder Werk in Friesland, directeur Stichting Kinderopvang Drenthe.
Vanaf 1997 ben ik als extern adviseur en projectleider werkzaam geweest in allerlei hoeken van de non-profitsector: o.a. interim directeur bij Sport Drenthe, Kunst- en Cultuur Drenthe en Visio (instelling voor blinden en slechtzienden), fusiebegeleider bij kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk, projectleider bij het Implementatiebureau voor de Wet Kinderopvang, de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Vanaf 2000 heb ik mijn werkzaamheden samen met collega’s uitgevoerd vanuit Vyvoj. Van daaruit hebben we vele nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals het initiëren van internationale uitwisseling en het ontwikkelen van de Gastouderacademie, online leren voor gastouders. Deze bundeling van veelzijdige werkervaringen en expertise neem ik mee in de opdrachten waar ik bij betrokken ben.

Enkele recente opdrachten

 • Leergroepen Leidinggeven aan een IKC ism Stenden (2018) – heden
 • Ontwikkelen pilots Kansrijke start- Hoogeveen (2018) – (2021)
 • Werkbijeenkomsten IKC ontwikkeling – Pilots voorscholen in Emmen (2017)
 • Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen – Implementatie traject harmonisatie (2016-2017)
 • Op Kop Onderwijs en kinderopvang- Ondersteuning IKC ontwikkeling (2016-2017)
 • Progez- procesbegeleiding Integrale ouderenzorg Hoogeveen (2016)
 • Gemeente Assen- projectbegeleiding GIDS- Gezond in Assen (2016)
 • Tinten-  Strategisch beleid peuterwerk en ondersteuning IKC ontwikkeling (2015-2016)
 • OPRON- ontwikkelen strategisch beleid en begeleiding IKC ontwikkeling (2015-2016)
 • SPGE- Samenwerking en mobiliteit op het Hogeland (2015)
 • VCPBO- Ondersteuning bij harmonisatie Peuterwerk en kinderopvang
 • O2G2- Projectleiding Verlengde Schooldag Groningen (2009-2014)
 • NVTK- Verbeteren van kwaliteit van bestuur en toezicht in de kinderopvang, als initiator en bestuurssecretaris Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de kinderopvang (2008-2017)
 • Project Andere tijden – Ontwikkelen en uitvoeren leergang IKC ontwikkeling (2012)
 • Project andere tijden in opvang en onderwijs- ontwikkelen publicaties: “Slim personeelsbeleid in IKC” en “Wij maken werk van Kindcentra”

Nieuwsgierig geworden? Wilt u nader met mij kennismaken?
Bekijk mijn LinkedIN-pagina of neem contact met mij op:


Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl