Over ons

Talentontwikkeling van kinderen en volwassenen is onze passie. Vyvoj zet zich in om de ontwikkelingskansen voor kinderen te verbeteren door het professionaliseren van organisaties, hun medewerkers en ondersteuning van ouders. Wij doen dit middels onderzoek, het begeleiden van innovatie trajecten en het bieden van trainingen.

Vyvoj komt uit het Tsjechisch en betekent ontwikkeling. Het klinkt als bruisend, levendig en een beetje ongewoon. Dat zijn wij ook. Wat ons beweegt klinkt heel simpel: bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen, volwassenen en organisaties. Hier brengen wij onze expertise in. De rode draad van onze bijdrage is het vergroten van de kansen van kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. We rusten professionals en organisaties toe hun sterke kanten te ontdekken, optimaal in te zetten en daar waar noodzakelijk verbindingen met anderen aan te gaan voor het gezond laten opgroeien van kinderen.
Iedereen wil groeien. Niet alleen u zelf, maar ook uw organisatie, uw klanten en uw medewerkers. Kinderen en hun ouders verliezen we niet uit het oog. Dat maakt groei allereerst tot een proces. Een proces dat veel te winnen heeft bij goed procesmanagement. Maar ook vakmanschap van de professional en het monitoren van de resultaten van het verandertraject. Hierin hebben wij meer dan 20 ervaring en dat komt tot uiting in onze drie kerntaken: onderzoek, opleiden en projecten. Wij staan voor een samenleving waar:

  • De menselijke maat centraal staat
  • Jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen
  • Mensen respectvol met elkaar omgaan
  • Mensen betrokken zijn: in het gezin, in de opvang, op school, op het werk, in de buurt en als wereldburger

Ons speerpunt: samenwerking tussen mensen en organisaties!

Wij zijn graag betrokken bij de verkenning en vormgeving van een samenwerking s relatie tussen opvang, onderwijs en waar mogelijk ook zorg.  Wij denken graag met u mee  over de bundeling van expertise, middelen, activiteiten en competenties van uw medewerkers. Gericht op een resultaat die geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen. Een resultaat dat leidt tot een zo compleet mogelijk  opvoedingsarrangement voor kinderen waarin hun talenten optimaal aan bod komen. Dit kan binnen een Integraal Kindcentrum maar ook in andere organisatie verband. Wij hebben expertise op het gebied van organisatie ontwikkeling en pedagogiek en onderwijskunde. We hebben ruime ervaring in projectmanagement op het gebied van kinderopvang, onderwijs en zorg.

Wij bieden leerervaringen met vakmanschap en humor:

In onze opleidingen en projecten leren uw medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden.

Wij gaan uit van:

  • Leren is leuk!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Leren doe je altijd en overal een leven lang!
  • Leren doe je zelf en samen met anderen!

Leren doe je met een doel en voor het resultaat! E School B.V maakt onderdeel uit van Vyvoj Holding. E School B.V is CRKBO geregistreerd, Kort beroepsopleider en biedt trainingen in de sectoren onderwijs, kinderopvang en zorg en heeft een online leeromgeving met  E-learning modules over pedagogische onderwerpen. Bent u nieuwsgierig naar de titels van onze modules bezoek dan onze webwinkel door hier te klikken.


Algemeen contactgegevens:

Mailadres:
info@vyvoj.nl

Contactgegevens Clarine de Leve:
Markelaan 5
9451HP Rolde
clarine@e-school.nl
06 22700492
Contactgegevens Maria Jongsma:
Nieuwlandsweg 26
9751GL Haren
m.jongsma@vyvoj.nl
06 51173336