Vyvoj Opleiden werkt samen

  • Met haar klanten aan de ontwikkeling van trainingen en online modules op maat.
  • Met Kans². Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving. Vyvoj Opleiden voert trainingen uit voor Kans². Kans² is bekend met de online leeromgeving van Vyvoj Opleiden. Samen met het management én de medewerkers denkt  Kans² na over doelen en passende leeroplossingen. Lees meer over Kans² op http://www.kanskwadraat.nl/
  • En ontwikkelt in opdracht van PACT, een inititatief van het kinderopvangfonds, de leergang Samen Scholing voor een Intergraal Kindcentrum voor leerkrachten, pedagogischmedewerkers en zorgprofessionals lees meer www.pedagogischpact.nl
  • Op het gebied van “Speels leren” van kinderen en professional.  Speels leren gaat over het spelen en leren van kinderen in de kinderopvang en op school lees meer over onze inspiratie en trainingen op www.speelsleren.nl
  • Op het gebied van het bevorderen van een Dialoog tussen ouders en pedagogsche professionals. Lees meer over de mensen achter Dialogo en de trainingen op de site www.dialogo.pro
  • Met Karakteradvies vanuit de gedachte dat het goed is om kennis te delen, elkaar te inspireren en te versterken, is er het afgelopen jaar een samenwerking tot stand gekomen lees meer over karakteradvies op www.karakteradvies.nl
  • In de uitvoering van haar trainingen, inspiratie- en studiedagen  nauw samen met CRKBO erkende trainers. Zie voor haar (technische en inhoudelijke ontwikkeling) partners https://vyvoj.nl/over-ons/samenwerkingspartners/

Contact Vyvoj opleiden

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Clarine de Leve:
06-22700492                   info@vyvoj.nl        clarine@e-school.nl

Heeft u technische vragen over de online leeromgeving.

Vragen over de techniek en inlogcodes worden behandeld door de helpdesk via E-mail: helpdesk@e-schoolkinderopvang.nl