Training: Speels leren

Inspirerend en praktijkgericht

De training Speels Leren is een inspirerend en praktijkgericht programma. Met als doel dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een lerende en stimulerende omgeving. 

Effectief

Speels Leren baseert zich op de visie van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer.

Taal en interactie zijn het meest effectief als pedagogisch medewerkers:

  • Zorgen voor een uitdagende omgeving, waarin spelen en talige interacties worden uitgelokt;
  • Beschikbaar zijn;
  • Meespelen;
  • Speels leiding geven.

Spelbetrokkenheid

‘Beschikbaar zijn “ betekent dat de pedagogisch medewerker rustig en betrokken bij de kinderen zit. Hij of zij is het veilige baken in de groep. Kinderen kunnen dichtbij de pedagogisch medewerker spelen. Ze weten waar ze hem of haar kunnen vinden voor een knuffel als het jonge kinderen betreft, en om iets te laten zien voor oudere kinderen. De pedagogisch medewerker voegt op een natuurlijke en speelse manier elementen toe aan hun spel. Er is een evenwicht tussen de initiatieven van de pedagogisch medewerker en die van de kinderen. Als het nodig is neemt de pedagogisch medewerker de leiding op een duidelijke en speelse manier. De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk en verandert regelmatig. Kinderen zullen zo aandachtiger en geconcentreerder spelen. Door de grotere spelbetrokkenheid – die we meten met de schaal van onderwijskundige Laevers – leren ze meer en beklijft wat ze leren beter.

Training Speels leren

De inhoud van de training is gericht op pedagogisch medewerkers en gastouders. Specifiek voor u als managers is het volgende van belang:

Managementbijeenkomst (3 uur )

De training Speels Leren start met een managementbijeenkomst. U wordt geïnformeerd over de inhoud van het trainingsprogramma en over hoe u de opbrengsten van de trainingen kunt inpassen in uw eigen visie op een lerende organisatie.

Trainingsbijeenkomsten (4 x 3 uur )

In de trainingsbijeenkomsten verdiept u zich in de inrichting van de omgeving en uw beschikbaarheid voor de kinderen. U stelt zelf hypothesen op en toetst die via experimenten in de praktijk. We staan stil bij het observeren van kinderen en bij hun ontwikkeling. We voeren ontwikkelingsgerichte en talige activiteiten uit. We verdiepen ons in het VVE-programma waar u mee werkt, in interactief voorlezen en in binnen en buiten spelen. We maken videoanalyses van praktijksituaties en we delen de ervaringen met elkaar. Naast de trainingsbijeenkomsten voert u praktijkopdrachten uit op de werkvloer. U oefent met de drie pedagogische posities van “ Beschikbaar zijn”, “Meespelen” en “Speels leiding geven”. In de training Speels Leren zijn theorie en praktijk van alledag naadloos met elkaar verbonden.

Wat maakt dit programma uniek en doeltreffend?

 1 Effectief in de praktijk

Speels leren baseert zich op ‘spelend leren’, een methode ontwikkeld door Elly

Singer zie ook www.speelsleren.nl  Deze methode is in de praktijk getoetst en wetenschappelijk onderzocht. De kern is: in een veilige, speelse, aandachtige omgeving hebben taal- en interactievaardigheden een optimaal effect op de ontwikkeling van kinderen. We meten de effecten en maken die zichtbaar. 

2 Leren door doen

In de training Speels Leren werken cursisten vanuit eigen hypothesen. Via praktijkopdrachten en –bijeenkomsten leren zij al doende meer dan wanneer alles wordt ‘voorgekauwd’. De benodigde achtergrondkennis doen zij op in de training via onder andere een e-learning module en diverse naslagwerken

3 Terug naar de basis

Speels Leren richt zich op de essentie van kinderopvang: pedagogisch handelen dat op een natuurlijke manier aansluit bij het spelen van kinderen. Dat biedt rust, concentratie, aandacht en daardoor meer kansen om te leren en je te ontwikkelen.

 

Kosten

De kosten voor de training hangt af van het aantal deelnemers die meedoen en de locatie waar de training plaats en of er coaching on the job plaats vindt tussen de bijeenkomsten door. Een optimale groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Trainers

De trainers werken onder verantwoordelijkheid van Vyvoj opleiden en zijn bekend met de theorie van Speels Leren en goed ingevoerd in het werkveld kinderopvang en onderwijs.

Benieuwd naar de ervaringen van de training bij andere organisaties? Lees meer…

Meer weten? Neem contact op met Clarine de Leve

Vyvoj Opleiden heeft als visie en ambitie

  • Leren doe je met humor en is leuk!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Leren doe je altijd en overal een leven lang!
  • Leren doe je zelf en samen met anderen!

Contact Vyvoj opleiden

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Clarine de Leve:
06-22700492                   info@vyvoj.nl        clarine@e-school.nl

Heeft u technische vragen over de online leeromgeving.

Vragen over de techniek en inlogcodes worden behandeld door de helpdesk via E-mail: helpdesk@e-schoolkinderopvang.nl