Training: Aan de slag binnen een IKC

Voor wie?

Deze training is voor Middenmanagers en directeuren in kinderopvang en primair onderwijs (directeuren, locatieleiders en bouwcoördinatoren)

Bekijk de flyer hier.

Waarom?

Overal in het land is er belangstelling voor de Integrale Kind Centra ontwikkeling. Er ontstaan waardevolle dwarsverbanden tussen kinderopvang en primair onderwijs. Het doel: samen investeren in sterke maatschappelijke voorzieningen waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen.

De praktijk van samenwerken in een IKC is vaak weerbarstig. Opvang en Onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan.  Hoe stuur je dit nu aan? Loop jij ook tegen vragen aan zoals:

 • Hoe neem ik mijn team mee in de ontwikkeling?
 • Hoe maken we de doelen voor ons IKC concreet
 • Hoe betrekken we ouders?
 • En … kunnen we merken dat onze samenwerking iets oplevert voor de kinderen?

Om de veranderingen door de IKC ontwikkeling inspirerend en doelgericht te kunnen managen, heb jij als leidinggevende een aantal handvatten nodig. De inhoud van de verandering moeten helder zijn, zodat je het aan collega’s en ouders concreet kunt uitleggen. In deze bijscholing gaan wij in op de samenwerking met je partners in de kinderopvang, peuterspeelzalen, zorg en onderwijs, maar vooral ook op samenwerking met de medewerkers en ouders in je eigen organisatie.

Wat?

Eerst vindt een telefonische intake plaats. Het programma bestaat vervolgens uit drie dagen waarbij gewerkt wordt aan kennisoverdracht, visievorming door achtergrond informatie, voorbeelden vanuit de praktijk en het zelf aan de slag gaan met de opdrachten.

Bijeenkomst 1           Samen werken aan een kindcentrum

We beginnen met de visie op je eigen IKC. Wat is jouw stip op de horizon? En… en hoe past dat bij het profiel van jouw organisatie? Er wordt informatie verstrekt over de achtergrond van de ontwikkelingen binnen IKC’s, en de mogelijke vormen van samenwerking. Ook komen inspirerende voorbeelden aan bod en gaan we aan de slag met praktijkopdrachten.

Bijeenkomst  2          Teamontwikkeling en verandermanagement

Hierin staan de regelgeving in onderwijs en opvang m.b.t. personeel centraal en dan vooral de knelpunten die zich voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook verandermanagement staat deze dag op het programma. Je gaat concreet aan de slag met jouw plan van aanpak voor het werken in een professionele werkgemeenschap.

Bijeenkomst 3           Cultuurverandering en pedagogisch partnerschap

De derde bijeenkomst gaat over regelgeving in onderwijs en opvang m.b.t. medezeggenschap van ouders en vooral de knelpunten die zich voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook worden deze bijeenkomst de praktijkopdrachten gepresenteerd.

Tot slot

Aan het eind van de training wordt een adviesgesprek aangeboden per locatie om na te gaan welke specifieke vragen er nog liggen. Deze wordt apart geoffreerd. Op basis hiervan worden suggesties gegeven voor het vervolg op de eigen locatie. 

Opbrengst

Na de training heb je zicht op:

 • De argumenten voor het samenwerken in een  IKC én wat jij en je samenwerkingspartner elkaar te bieden hebben
 • De verschillen tussen opvang en onderwijs
 • Weerstanden die je kunt tegenkomen als je aan de slag gaat en hoe daarmee om te gaan
 • De competenties van de eigen medewerkers

En heb je :

 • Een plan van aanpak voor het zetten van de volgende stappen in de samenwerking  binnen het  eigen IKC.
 • Concrete handvatten om met het plan van aanpak aan de slag te gaan.
 • Zicht op hoe de medewerkers en ouders betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen.

Praktische informatie

Tijd: 3 bijeenkomsten van 9.30 uur – 15.00 uur
Locatie Utrecht bij individuele inschrijving, Tevens als Incompany traject mogelijk op locatie
Kosten: € 595,- per deelnemer
Docenten: Maria Jongsma en Milka Barends
Groepen: Minimaal 10 – maximaal 18 deelnemers
Informatie: m.barends@inschoolacademie.nl of m.jongsma@vvyoj.nl
Aanmelding: www.inschoolacademie.nl