Betekenisvol werken met ouders

Dialoog tussen ouders en beroepsopvoeders

Meerwaarde voor kinderen creëren door ouders en beroepsopvoeders met elkaar te verbinden.

Waarom deze training?

Ieder kind heeft een eigen unieke ontwikkelingsbehoefte.De samenwerking tussen de verschillende opvoeders komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Samenwerking betekent in dit verband niet alleen het uitwisselen van belevenissen van het kind. Maar ook het uitwisselen van ideeën over pedagogische aanpak en informatie over de ontwikkeling. Samenwerking zorgt voor het bundelen van krachten en verrijkt de opvoedsituatie. In de onderlinge dialoog hebben beide partijen een eigen inbreng. Zij zijn bereid hun eigen ervaringen en inzichten met de ander te delen en willen van elkaar leren. In onze trainingen en verdiepende bijeenkomsten leren de deelnemers met elkaar in gesprek te gaan op een manier die voor het kind het verschil kan maken. De training biedt handvatten voor een betekenisvol gesprek met elkaar.

Voor wie?

De training is speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar en beroepsopvoeders die werkzaam zijn binnen de kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs.

 

Resultaat

Deze training kent twee belangrijke pijlers die bijdragen aan het resultaat:

 1. het vaststellen van het ambitieniveau in de onderlinge samenwerking
 2. het ‘ Dialogo gespreksmodel’.

Na afloop van de training:

 • Hebben de deelnemers meer inzicht in het belang voor kinderen van de pedagogische en educatieve samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders;
 • Zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen standaard ambitieniveau op het gebied van de onderlinge samenwerking rondom kinderen;
 • Zijn de deelnemers zich er van bewust dat het ambitieniveau in de onderlinge samenwerking afhankelijk is van wat de situatie van het kind op dat moment vraagt;
 • Ervaren de deelnemershet werken met het ‘Dialogo gespreksmodel’ en wat dit model kan betekenen voor een betekenisvol contact tussen ouders en beroepsopvoeders rondom het kind;
 • Hebben deelnemers meer zicht op hoe ze ook het kind zelf een stem kunnen geven in de betekenisvolle relatie tussen ouders en beroepsopvoeders.

Basisprogramma

Het hart van het programma bestaat uit het gezamenlijk uitdiepen van het ‘waarom en hoe’ van een betekenisvolle relatie tussen ouders en beroepsopvoeders. De training geeft praktische handvatten voor professionele en natuurlijke opvoeders om hun  visie, kennis en ervaringen op het gebied van het opvoeden met elkaar te verbinden. Om dit te realiseren geven we de training bij voorkeur in company, voor een gemengde groep van ouders en beroepsopvoeders.Het aantal bijeenkomsten hangt af van de scholingswensen van ouders en beroepsopvoeders.De training bestaat bij voorkeur uit 4 bijeenkomsten zodat er echt tijd en ruimte voor verdieping mogelijk is en betekenisvolle gesprekken geoefend kunnen worden. De training kan ook gegeven worden aan groepen bestaande uit alleen beroepsopvoeders. Bij deze opzet mist echter  de visie en inbreng van de betrokken ouders.

Inhoud van de training

 • De betekenis van pedagogisch partnerschap voor kinderen vanuit wetenschap;
 • Werken met het ‘Dialogo’ gespreksmodel;
 • Ambitie niveaus van ouders en beroepsopvoeders op het gebied van pedagogische en educatieve samenwerking;
 • Het in de praktijk oefenen van vaardigheden voor het aangaan van een betekenisvolle dialoog, zowel tijdens als tussen de bijeenkomsten door.

Methodiek

 

Didactische werkvormen zijn:

 • Kennis overdacht
 • Oefenen van vaardigheden in bijeenkomsten
 • Casuïstiek bespreken
 • Rollenspel (door trainers en/of zelf doen)
 • Collegiale consultatie
 • Bestuderen van literatuur en/of artikelen
 • Praktijkonderzoek door bijvoorbeeld inhoudelijke zaken uit te proberen

Bewijs van deelname

Aan het eind van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

Tijdsduur

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van ongeveer drie uur.

Opties voor maatwerk

Naast de training zelf, die uit vier bijeenkomsten van drie uur bestaat, zijn verschillende aanvullende maatwerkopties mogelijkzoals:

 • Oriënterende gesprekken voor management of HRM
 • Ouderavonden
 • Themabijeenkomsten (ouders en professionals)
 • Workshops
 • Inspiratie sessies

Aanbevolen werkwijze bij de ontwikkeling van maatwerk

 • Een startgesprek tussen de trainer en betrokken management van de opdrachtgever werkt in de praktijk goed; managers krijgen zo een idee van de training die de medewerkers gaan volgen;
 • Uitvoeren van een inventarisatie van de leerwensen, ambitieniveaus en wensen voor verandering in de samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders bij de opdrachtgever en indien mogelijk ook bij een vertegenwoordiging van managers, stafmedewerkers, ouders en medewerkers;
 • Uitvoeren van een startbijeenkomst met introductie van de trainingsopzet voor het management, medewerkers en vertegenwoordigers van de ouders over het programma en context van de training.

Kosten

 • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15
  (prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).
 • De totaalprijs bij een in-company traject is afhankelijk van het aantal deelnemers, of er ouders deelnemen aan de training en de reisafstand van de trainer(s).
 • Richtbedragen zijn:

1 dagdeel € 80,- per deelnemer

2 dagdelen € 155,- per deelnemer

3 dagdelen € 230,- per deelnemer

4 dagdelen € 306,- per deelnemer

Inclusief materiaalkosten, exclusief reisvergoeding. De training is vrijgesteld van BTW. De locatie manager doet gratis mee.

Contact

Kijk voor meer informatie over Dialogo op url www.dialogo.pro Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Clarine de Leve per mail of per telefoon.