Onze onderzoeksvisie

Als een onderzoek wil bijdragen aan de ontwikkeling van uw organisatie dan moeten resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Dat klinkt logisch, maar dit gaat niet vanzelf. Onderzoekskwaliteit staat bij ons daarom hoog in het vaandel. Als onafhankelijk onderzoeksbureau geven wij gefundeerde adviezen over de opbouw van de vragenlijsten, responsbevordering en zijn wij gespecialiseerd in de dataverwerking en interpretatie.

We werken voor de dataverwerking en rapportage samen met een technische partner, Kwest Online, die al een grote ervaring heeft met een applicatie die op meer dan 3000 scholen wordt gebruikt. Samen hebben we een onderzoeksapplicatie ontwikkeld voor de kinderopvang waarin betrouwbare en bruikbare onderzoeksresultaten gegarandeerd zijn.

Onderzoek als onderdeel van een verbetertraject

Onderzoek moet in onze opvatting onderdeel zijn van een verbetertraject. Terugkoppeling van de resultaten naar ouders en medewerkers is essentieel. Gezamenlijk de speerpunten vaststellen voor verbetering en bij een herhalingsonderzoek toetsen of verbeteracties ook tot daadwerkelijk resultaat hebben geleid. Op deze manier werkt onderzoek motiverend en versterkt het de betrokkenheid. Bij organisaties die met ons werken zien we permanent hoge responscijfers.

Tevredenheidsonderzoek onder ouders of medewerkers: Verbetermeter

VerbeterMeter is een instrument waarmee u de kwaliteit van uw kinderopvang meet. Dit doet u door de onderzoeken van VerbeterMeter flexibel in te zetten. In één oogopslag zijn de resultaten te zien, waardoor u weet waar uw organisatie staat. VerbeterMeter heeft bovendien een bibliotheek met achtergrondmateriaal op het gebied van meten en verbeteren van kwaliteit van kinderopvang.

Anonimiteit en betrouwbaarheid

Onafhankelijkheid is essentieel voor betrouwbare onderzoeksresultaten. Degenen die belang hebben bij de uitkomsten moeten geen toegang hebben tot de knoppen bij nationaal vergelijkend onderzoek, dit om mogelijke fraude te voorkomen. Controle op het veldwerk is daarom bij ons een zeer relevante voorwaarde. Dit om te voorkomen dat ouders vaker lijsten kunnen invullen, extra lijsten worden aangemaakt die door medewerkers en/of locatiemanagers worden ingevuld om beter uit het onderzoek te komen etc.

Anonimiteit: voorwaarde voor goed onderzoek

Anonimiteit staat bij ons hoog in het vaandel: wij garanderen absolute vertrouwelijkheid; zowel ouders als medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun eventuele kritische opmerkingen aan hun persoon gerelateerd zouden kunnen worden. Er moet geen onzekerheid bestaan dat hun mening negatieve gevolgen kan hebben voor resp. de bejegening van hun kind of hun positie in het organisatie.

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.verbeter-meter.nl