Ondersteuning bij een onderzoek

In veel organisaties wordt periodiek klant- en medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dat levert een schat aan informatie op, maar…. Heel vaak wordt die schat een enorme cijferbrij waar een locatiemanager in de kinderopvang niet goed mee uit de voeten kan. In VerbeterMeter kinderopvang worden de resultaten zo gepresenteerd, dat ze op alle niveaus in de organisatie te gebruiken zijn.

In één ochtend een helder beeld over de klant en aanzet voor de speerpunten.

Maar dan nog: wat ga je als MT doen met de resultaten van de VerbeterMeter? Want als organisatie heb je vaak al te maken met verschillende regio’s, verschillende werksoorten en ook al zijn de gegevens nog zo goed geordend: hoe bewaak je de hoofdlijn en zorg je dat het ook op detailniveau wordt gebruikt?
Die vraag speelde ook bij Impuls Kinderopvang uit Amsterdam. Vyvoj heeft met het volledige MT in één sessie de hoofdlijnen van de resultaten van het onderzoek in drie verschillende werksoorten gepresenteerd en besproken. Tijdens de bijeenkomst zijn de belangrijkste verbeterpunten benoemd en de vervolgstappen besproken. Aan het eind van de bijeenkomst is voor alle aanwezigen de hoofdlijn helder, en het is duidelijk hoe de organisatie over de resultaten gaat communiceren en was en dat afgesproken is hoe op regio en locatieniveau de resultaten worden opgepakt. De wijkmanagers maken  in een vervolg sessie de verbeterplannen voor hun eigen wijk en bespreken dit met hun teams en de oudercommissies.
Het resultaat is dat de ouders merken dat ze serieus genomen worden: hun mening is gevraagd en… er wordt iets mee gedaan! Dat betekent dat ouders zich positiever gaan opstellen en Impuls ook weer gaan aanraden aan anderen.

Meer weten over ondersteuning bij onderzoek?


Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl