Onderzoeken

Uw organisatie wil zich ontwikkelen, inspelen op trends in onze samenleving en een product aanbieden dat aansluit bij de behoeften en verwachtingen van uw (potentiële) klanten en medewerkers. Maar hoe?

Tevredenheidsonderzoek kinderopvang met VerbeterMeter

Vanaf 2004 voert Vyvoj een breed scala van onderzoeken uit voor organisaties in de kinderopvang, primair onderwijs, gemeenten en andere overheden. Wij zijn specialist in klant- en medewerker tevredenheidsonderzoek in de kinderopvang branche. Op basis van onze ervaring hebben we samen met een technische partner het onderzoeksinstrument VerbeterMeter ontwikkeld. Met VerbeterMeter hebt u zelf de regie over de uitvoering van het onderzoek. Als u bijvoorbeeld de interesse voor een ouderavond wilt toetsen, dan is tussenkomst van een externe partij vaak helemaal niet nodig. Dat kunt u prima zelf. Verbetermeter is zo ingericht dat opdrachtgevers zelfstandig onderzoeken kunnen opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. En we hebben continu onderzoek ontwikkeld zodat u voortdurend op een overzichtelijk Verbetermeter2dashboard de tevredenheid van uw klanten in beeld hebt.

Meer weten? Kijk op www.verbeter-meter.nl

 

Kwalitatief onderzoek

Ook voeren wij kwalitatief onderzoek uit. Dat is altijd maatwerk. Het kan gaan om de  evaluatie van projecten, beschrijven van succesfactoren van een aanpak, onderzoek naar pedagogische kwaliteit, of naar samenwerking in IKC. Kwalitatief onderzoek begint altijd met het verkennen van het probleem. In overleg met de opdrachtgever formuleren we een heldere probleemstelling. Pas daarna werken we een onderzoeksvoorstel uit en gaan we aan de slag.


Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl