Merken Uw klanten iets van verbetering van kwaliteit door IKK?

Er is nog veel discussie over IKK en de meerkosten die dat voor organisaties oplevert. Dat kost veel managers in de kinderopvang nogal wat hoofdbrekens. Maar, hebt u al nagedacht over de kans die uw organisatie heeft om de pedagogische kwaliteit zichtbaar te verbeteren? Zodat uw medewerkers er plezier in hebben om de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden en stimuleren, kinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen en ouders zich gesteund voelen in hun taak als opvoeder. Wij denken graag met u mee om voor uw organisatie IKK in te vullen.
E School B.V vierde op 1 maart j.l.  haar 10 jarige bestaan! E School B.V maakt deel uit van Vyvoj Opleiden. En om dit te vieren bieden we elke maand een gratis coachgesprek aan voor de implementatie van IKK. Stuur uw bericht naar info@vyvoj.nl. Met uw naam, contactgegevens, de naam van de organisatie en het vraagstuk waarover u een coachingsgesprek wilt. Deze aanbieding loopt tot 1 januari 2018.