Voor directeuren: Leiding geven aan een IKC

Leergang voor directeuren van Primair Onderwijs

Leergang leiding geven in een IKC

De leergang leidinggeven aan een IKC is opgebouwd uit vier bijeenkomsten en tussendoor worden praktijkopdrachten uitgevoerd. De leergang wordt afgeloten met een dagdeel waarin de deelnemers elkaar de resultaten van hun  praktijkopdrachten presenteren. Tijdens de leergang  gaan schooldirecteuren en teamleiders kinderopvang samen aan de slag. Om elkaar en elkaars werk te leren kennen; samen vorm te geven aan de inhoud van het IKC en de samenwerking op de locatie. Daarbij wordt informatie aangeboden en wordt gewerkt  volgens de principes van het ontwerpend leren.   

trainingDe leergang is er op gericht om een basis te leggen voor het leidinggeven in een IKC. Daarin gaat het om visieontwikkeling, kennis van het jonge kind en teamontikkeling in het IKC.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leidinggeven in een veranderende omgeving en daarin wordt vooral ingezoomd op omgaan de samenwerkings partners en de ouders.

Voor wie?

Directeuren onderwijs en leidinggevenden uit de kinderopvang die gaan beginnen of al zijn gestart als leidinggevende van het IKC. 

Programma

 1. Wat is een IKC, welke vormen zijn er, wat betekent dit in mijn school?
 • Kindcentra in Nederland- Wet en regelgeving en Toezicht
 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Pedagogische doelen in de kinderopvang versus SLO doelen in het onderwijs
 • Leerlingvolgstystemen
 1. Teamontwikkeling en HR beleid
 • Praktisch personeelsbeleid in een IKC
 • Inspirerend leiderschap
 • Personeelsbeleid en teamontwikkeling
 1. Bedrijfsvoering en organisatie van de school
 • Taakverdeling directeur PO- teamleider KO
 • Organisatiemodellen en onderwijskundige organisatie- doorlopende leerlijnen
 • Financien en bedrijfsvoering
 • Omgaan met Ruimte; huurcontracten,  gezamenlijk gebruik van ruimte
 1. Omgaan met ouders
 • Omgaan met ouders- als klant, belanghebbende, vrijwilliger en als pedagogisch partner
 • Medezeggenschap in onderwijs en kinderopvang- wettelijke verplichtingen
 • Mogelijkheden en modellen voor medezeggenschap in een IKC
 1. Presentatie van praktijkopdrachten en uitreiken van certificaten.

Werkvormen

Er zijn 4 bijeenkomsten van een hele dag waarin van verschillende didactische werkvormen gebruik gemaakt wordt. Er is een vaste trainer en tijdens  deze bijeenkomsten worden inhoudelijke presentaties gegeven , de deelnemers presenteren en bespreken de resultaten van de praktijkopdrachten. Voor onderdelen worden gastdocenten ingezet. Tussentijds worden praktijkopdrachten uitgevoerd voor de opbouw van de eigen portfolio. En er worden werkbezoeken afgelegd. Daarnaast is er sprake van literatuurstudie en er wordt gebruik gemaakt van E-learning . Alle deelnemers krijgen een reader zodat ze na afloop van de bijeenkomsten een naslagwerk in de kast hebben. De documenten zijn voor zover mogelijk ook digitaal beschikbaar.  De leergang wordt afgesloten met een dagdeel waarin de resultaten van de praktijkopdrachten worden gepresenteerd.

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden overdag plaats en de frekwentie is  eens per maand om de deelnemers de tijd te geven om tussendoor de praktijkopdrachten uit te voeren. Data worden vastgesteld in overleg. Bij voorkeur worden groepen samengesteld waarin de samenwerkingspartners van kinderopvang en onderwijs beide deelnemen. Dan kan theorie en praktijk optimaal met elkaar verbonden worden.

De leergang wordt in samenwerking met STENDEN/NHL hogeschool georganiseerd voor open inschrijving. Op verzoek kan de leergang op maat worden aangeboden voor een schoolbestuur. De leergang wordt geregistreerd in het schoolleidersregister PO.

Meer weten?

U kunt bellen op nummer 06-51173336 of mailen naar m.jongsma@vyvoj.nl