De PACT-Meter

ikc

Samen werken aan een sterke pedagogische omgeving is een uitdaging. Dat vraagt om het verbinden van de werelden van onderwijs, opvang en zorg. En om het delen van expertise en het ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Waarmee begin je? Waar sta je nu? Wat zijn realistische stappen? Met behulp van de PACT-meter krijg je zicht op de stand van zaken nu en de punten die van belang zijn om aan te pakken.

 

Wat is het?

De PACT-meter is een digitaal zelf-evaluatie instrument. Met de PACT-meter krijgen professionals die samen werken vanuit onderwijs, opvang en zorg, zicht op de punten die zij belangrijk vinden. Hoe beoordelen we onze praktijk, wat is sterk of zwak en welke willen we de komende periode aanpakken?

Het meetinstrument bestaat uit digitale vragenlijsten, die worden ingevuld door de teamleden: medewerkers en leidinggevenden. De vragenlijsten volgen de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving die in de PACT-publicatie “Samen aan de slag””zijn beschreven. De teamleden geven bij elk ijkpunt aan hoe de stand van zaken in hun werkgebied is. Ook geven ze aan hoe belangrijk ze elk punt vinden en of ze dit willen aanpakken.

De eindscores laten zien welke punten de medewerkers zelf het liefst willen aanpakken: wat vinden zij de belangrijkste doelen en waar leggen ze hun prioriteiten? Er rolt een top 10 uit van verbeterpunten.
De PACT-meter is een product van PACT en wordt beheerd door Kwest online.

 

Wetenschappelijk onderbouwd

De PACT-meter is gebaseerd op wetenschappelijk materiaal. De bouwgroep van PACT – bestuurders, wetenschappers en praktijkdeskundigen – heeft vastgelegd wat uit onderzoek bekend is over de kwaliteit in pedagogische voorzieningen. Zij heeft dat beschreven als ijkpunten: criteria die houvast geven om de eigen praktijk te toetsen.  Dit is beschreven in de PACT brochure: “Samen aan de slag” februari 2017.

 

Hoe werkt de PACT-meter?

  • U stuurt een e-mail naar helpdesk@verbeter-meter.nl en u vermeldt daarin dat u interesse heeft in de PACT-meter.
  • U ontvangt een e-mail met daarin informatie over de PACT-Meter, de aanschafkosten, een voorbeeld van een rapportage uit PACT-Meter en er wordt een aanmeldingsformulier toegevoegd dat u moet invullen.
  • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt de PACT-meter voor uw organisatie ingericht. De respondenten krijgen op de startdatum van het onderzoek een e-mail met inloggegevens.
  • Nadat de datum voor het invullen van het onderzoek verstreken is, wordt door Kwest Online een rapport gegenereerd. Dit rapport wordt verstuurd naar de contactpersoon die genoemd wordt op het aanmeldingsformulier.