Proces begeleiding bij IKC ontwikkeling

Wij werken al meer dan 20 jaar als projectleider in vernieuwende projecten voor opdrachtgevers in kinderopvang, onderwijs en zorg. Zowel landelijk als op lokaal niveau. We vertalen landelijke en regionale ontwikkelingen in kinderopvang en onderwijs naar de dagelijkse praktijk. Onze kracht is dat we onze opdrachtgevers helpen om van een mooi idee tot een tastbaar resultaat te komen.

Van een mooi idee tot een tastbaar resultaat

Onze focus ligt op procesbegeleiding bij IKC- ontwikkeling. Het doel: samen investeren in sterke maatschappelijke voorzieningen waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen. Maar… de praktijk van samenwerken in een IKC is vaak weerbarstig. Opvang en onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan. Hoe stuur je dit nu aan? Wij gaan samen met de betrokkenen aan het werk, en altijd vanuit de vraag: wat levert dit op voor de kinderen? En of het gaat om bestuurders, directeuren of leerkrachten en pedagogisch medewerkers:  dat brengt juist energie in de samenwerking.

Bent u bestuurder of directeur in onderwijs, kinderopvang of zorg? U werkt in een dynamische omgeving waar u met uw organisatie op moet inspelen.  Goed aansluiten bij de vraag van ouders en kinderen; kwaliteit leveren, maar ook kritisch de kosten bewaken. Wilt u verkennen of uw ideeën ook gerealiseerd kunnen worden? Mail naar m.jongsma@vyvoj.nl

Herkent u zich in een van de volgende situaties?

 • U bent bestuurder in het primair onderwijs op het platteland en u wilt graag ook uw scholen een toekomstperspectief geven?
  U ziet waar de kansen liggen op de lange termijn:  een goed educatief centrum neerzetten  in nauwe samenwerking met partners uit het werkveld. Maar….… er komt geen vaart in,  het lijkt af te knappen op de kosten, er liggen allerlei obstakels op het personele vlak  en u hebt zelf niet de tijd om dit echt vlot te trekken.
 • U bent bestuurder of manager in de kinderopvang en u wilt zichtbaar een onderdeel zijn in de keten van zorg voor jeugd.
  Maar u wordt in beslag genomen door de zorg van alledag.  Ruimte om na te denken en daadwerkelijk vernieuwingen in gang te zetten is heel beperkt en toch… wilt u graag samenwerking met onderwijs en zorg- en daar ook daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag.
 • U bent bestuurder of beleidsmaker en u wilt graag werken aan de talentontwikkeling van de kinderen in uw organisatie, in uw werkgebied. En u weet dat andere partners in de regio ook wel met u aan de slag willen.
  Maar het komt er niet van om dat concreet in te vullen. U mist het budget, u mist een trekker die medewerkers enthousiasmeert en een programma dat houvast biedt.

Dan kunnen wij een steentje bijdragen door ……

 • Uw visie scherp te krijgen,  samen met uw team of samenwerkingspartners
 • Weerstanden  te overbruggen
 • De wensen/belangen van de verschillende partijen op tafel te krijgen
 • Samen uw ideeën te vertalen naar de dagelijkse praktijk

Visie: met hoofd hart en handen

Met als resultaat:

 • De koers wordt helder en  de vaart komt er in
 • Er wordt samengewerkt met plezier
 • Plannen worden stap voor stap gerealiseerd
 • Problemen worden aangepakt
 • Uw medewerkers worden enthousiast
 • En voor de kinderen: een optimale omgeving om hun talenten te ontwikkelen

Hoe wij werken

Wij gaan altijd eerst met u in gesprek om uw vraag helder in beeld te krijgen. En dan komen we samen tot een passend aanbod. Dat kan in de vorm van procesbegeleiding en door het geven van trainingen .  Speciaal voor de IKC ontwikkeling hebben wij drie verschillende trainingen ontwikkeld , waar we al veel organisaties mee op weg hebben geholpen:

Meer weten of een afspraak maken om de mogelijkheden te verkennen? Neem contact op met Maria Jongsma.


Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl