2018 Procesbegeleiding implementatie POH jeugd in Assen

Met de introductie van de POH-Jeugd in alle huisartspraktijken in Assen heeft de gemeente gezorgd dat zorg voor jeugdigen snel toegankelijk is in een voor jeugdige en ouders vertrouwde omgeving dicht bij huis. Tevens wordt het sociale domein verbonden met de huisartsenzorg. De POH-Jeugd wordt door professionals ervaren als een aanwinst voor de zorg. Uit de eerste evaluatie in het voorjaar van 2018 bleek dat ouders en jeugdigen ook zeer tevreden zijn met de geboden zorg. Ouders geven de POH-Jeugd gemiddeld een rapportcijfer van 8,8; jeugdigen waarderen de POH-Jeugd met een 8,3.

In de periode januari tot september 2018 is de POH-Jeugd voor in totaal 425 jeugdigen ingezet; met een spreiding 11 tot 67 jeugdigen per huisartsenpraktijk. Deze spreiding hangt samen met de omvang van de huisartsenpraktijk, het aandeel jeugdigen binnen de praktijkpopulatie en variatie in hoe de POH-Jeugd door de verschillende huisartsen wordt ingezet. Een jeugdige die door de POH-Jeugd werd gezien had gemiddeld 3 contactmomenten. De meeste contactmomenten bestonden uit een consult probleemverheldering en een consult kortdurende behandeling. Bij ongeveer een derde van de jeugdigen vond ook overleg plaats met andere professionals, met name de huisarts, voorliggende voorzieningen en scholen. 

Vyvoj heeft in dit project samengewerkt met Proscoop, organisatie voor ondersteuning in de eerste lijn. Maria Jongsma vervulde hier de rol van procesbegeleider, waarbij zij vooral gericht was  op verstreken van de samenwerking tussen de verschillende partijen (zorgorganisaties, huisartsen, onderwijs, gemeente), de inbedding van de POH jeugd in de zorg voor jeugdigen en de evaluatie van de pilotperiode.

Meer weten? Mail neem contact met mij op:

Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl