2017-2018 Kennisdagen voor Alles in een scholen in Amsterdam

In de gemeente Amsterdam zijn in 2017 aan 12 organisaties subsidies toegekend voor de Procesbegeleiding Allesinéénschool. Inmiddels is er één project stopgezet, de overige 11  projecten zijn inmiddels afgesloten, de eindrapportages zijn in oktober 2018 opgeleverd. De gemeente Amsterdam wil zorg dragen voor evaluatie en kennisdeling. Er zijn twee bijeenkomsten geweest, nl. over: organisatie en personele vraagstukken en over pedagogisch beleid. Deze bijeenkomsten zijn verzorgd door Maria Jongsma. Meer weten? Neem contact met mij op:

Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl