2015 – heden: Proces begeleiding bij IKC ontwikkeling

De afgelopen 10 jaar hebben we al in veel plaatsen onderwijs en kinderopvang ondersteund in samenwerking naar IKC. We richten ons vooral op Noord Nederland: Groningen, Steenwijkerland, Smallingerland Stadkanaal, Hoogeveen en Veendam zijn een enkele  gemeenten waar we in opdracht van schoolbesturen en opvangorganisaties een bijdrage geleverd hebben.

Het doel: samen investeren in sterke maatschappelijke voorzieningen waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen. Maar… de praktijk van samenwerken in een IKC is vaak weerbarstig. Opvang en onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan. Hoe stuur je dit nu aan? Wij gaan samen met de betrokkenen aan het werk, en altijd vanuit de vraag: wat levert dit op voor de kinderen? En of het gaat om bestuurders, directeuren of leerkrachten en pedagogisch medewerkers:  dat brengt juist energie in de samenwerking.

Voor meer informatie: https://vyvoj.nl/ikc-ontwikkeling/ of neem contact met mij op:

Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl