Algemene voorwaarden

Download hier de algemene-voorwaarden-e-school

Download hier de algemene Voorwaarden Vyvoj

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Volg dan de klachtenprocedure, hier te downloaden: Klachtenprocedure Vyvoj

E-school en Gastouderacademie beschikt nu ook over het MKB-Keurmerk. Daarnaast staat Eschool als opleider geregistreerd in het Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO.

Privacy statement

Vyvoj acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vyvoj houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.