Onderzoeken

Verbetermeter2Uw organisatie wil zich ontwikkelen, inspelen op trends in onze samenleving en een product aanbieden dat aansluit bij de behoeften en verwachtingen van uw (potentiële) klanten en medewerkers. Maar hoe?

Onze betrouwbare onderzoeken helpen u bij het uitstippelen van een goed onderbouwd beleid om uw doelen te bereiken. Al meer dan 10 jaar voert Vyvoj een breed scala van onderzoeken uit voor organisaties in de kinderopvang, primair onderwijs, gemeenten en andere overheden. Wij zijn specialist in klant- en medewerker tevredenheidsonderzoek in de kinderopvang branche. Hierbij werken wij met de grootste benchmark van Nederland, bestaande uit ruim 90 kinderopvang organisaties. Ook kind tevredenheid onderzoek, onderzoek naar pedagogische kwaliteit en onderzoek naar samenwerking in IKC wordt door ons uitgevoerd.

 Ons onderzoeksinstrument: VerbeterMeter

Met onze onderzoeksapplicatie VerbeterMeter hebt u zelf de regie over de uitvoering van het onderzoek. Als u bijvoorbeeld de interesse voor een ouderavond wilt toetsen, dan is tussenkomst van een externe partij vaak helemaal niet nodig. Dat kunt u prima zelf. Onze onderzoeksapplicatie is zo ingericht dat opdrachtgevers geheel zelfstandig onderzoeken kunnen opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. En we hebben een groot aantal standaardlijsten voor u klaar staan, zoals medewerker tevredenheid, evaluatie wenperiode, exit vragenlijsten, behoefte aan naschoolse activiteiten, invoering van continurooster, governance scan. Bij de standaardvragenlijsten krijgt u automatisch een vergelijking met de landelijke benchmark.

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.verbeter-meter.nl

Doelgericht onderzoek

Onderzoek is een instrument om uw diensten te verbeteren. Dat betekent dat u niet klaar bent met het uitzetten van een onderzoek en het publiceren van de resultaten: het gaat om de  verbeteracties die daar op volgen. Want uw klant, of uw medewerker moet weten dat u de reacties uit het onderzoek serieus neemt. En juist bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten, het omzetten in verbeteracties en dat communiceren met de betrokkenen kan ik u met raad en daad terzijde staan. Geïnteresseerd in wat ik voor u kan betekenen?


Contact Vyvoj

Klik hier voor de contact pagina of gebruik onderstaande contact gegevens.

Telefoon nummer:          Mailadres:             Gegevens Maria Jongsma:
06-51173336                    info@vyvoj.nl        m.jongsma@vyvoj.nl